måndag 18 april 2011

Seminarium med DN´s Maciej Zaremba

Vi blev inbjudna till att lyssna till Maciej Zaremba hos Timbro. Han berättade att han fått rekordmånga mejl och telefonsamtal efter sina artiklar. Att han träffat och pratat med lärare som inte vågade framträda i reportagen med sina namn. Att det uppenbarligen finns stora problem med hur vi definierar olika ord och uttryck - något vi först borde reda ut så att debatten inte riskerar att handla om äpplen och päron. Han ställde frågor: varför kan inte fackförbunden komma överens? Hur kan ett fackförbund organisera såväl lärare som rektorer, ska Skolverket läggas ned, varför ska kommuner själva bestämma hur de ska tolka läroplanen, kanske borde det vara intagningsprov till gymnasieskolan, hur kommer det sig att en elev kan få 13 IG och ändå vifta  glatt med studentmössan? Frågorna var många, tiden räckte inte till för att diskutera eventuella svar. Men säkert är att debatten kommer att fortsätta. Följ den på Skolporten, Skollyftet, Aftonbladets skolgranskning, och alla de andra bloggar och twitterflöden som finns!

tisdag 12 april 2011

Killfröken hjälper de unga erövra världen!

Jacob Möllstam, lärare, krönikör i Magasin 360 och inspirerande bloggare under namnet Killfröken, hur vill du hjälpa de unga erövra världen?

- Jag har en känsla av att barn erövrar världen mest hela tiden, vare sig vi vill eller inte. Ibland händer det öppet och inför omvärldens ögon, och ibland händer det i hemlighet - utanför vuxenvärldens godkännande. Vad jag som lärare (och i förlängningen erövringsåskådare) kan göra, är att bygga mina elevrelationer runt dessa erövringsprocesser. Genom att visa barnen att jag är genuint intresserad av deras intressen och att det finns en plats i skolan för dessa att utvecklas, kan jag locka fler elever att våga erövra. Genom att jag visar min egen mänskliga okunskap kan jag få mina elever att chansa. Genom att ta hjälp av vardagliga strategier för kunskapssökning kan jag ge eleverna verktyg att erövra effektivare, både i skolan och på fritiden. Allting börjar och slutar med att jag bygger min professionella lärarroll runt faktumet att det enda verktyget jag har är min relation till eleverna.

fredag 8 april 2011

Hjälp de unga erövra världen!

Skolportens vision är att hjälpa de unga erövra världen. Vi ställde frågan: Hur vill DU hjälpa de unga erövra världen till några personer verksamma inom skolan. Du hittar deras svar här!

måndag 4 april 2011

Här arbetas frenetiskt....

Eller inte. Var är alla andra av Skolportens anställda klockan 16:45 på en måndag? Den enda som är kvar är Johannes. Och han jobbar ju inte ens hos oss, han jobbar på KKM. Men han är lika glad för det :)