onsdag 5 mars 2014

Interventionsstudier om inkluderande lärmiljöer

Ifous  - Innovation, forskning och utveckling i skolan driver flera sk FoU-program. Ett av dem är "Inkluderande lärmiljöer"

I programmet arbetar tolv kommuner tillsammans för att skapa lärmiljöer som möter behoven hos alla elever, och arbetet bedrivs både på skolnivå och förvaltningsnivå.

Några gånger varje år möts deltagarna på utvecklingsseminarier för att utbyta erfarenheter och få ny input.
I månadsskiftet mars-april är det dags igen och då går även FoU-arbetet in i en ny fas.
Ett team från Malmö Högskola följer processen och har under det första året genomfört kartläggningsstudier av arbetet på de olika nivåerna. De kunde se fyra temaområden för skolornas utvecklingsprocesser:

a) Lärande och didaktik
b) Goda lärsituationer – inriktning elevperspektiv
c) Kollegialt lärande för goda lärsituationer
d) Stödstrukturer och stödjande aktiviteter.

Skolorna har under hösten själva fått kategorisera in sig under ovanstående temaområdena och när nu processen fortsätter kommer de att arbeta närmare ett team forskare som ger input och återkoppling på deras arbete i en interventionsstudie.
Således är det en mycket spännande del av processen som ligger framför oss.


/Henrik Hamilton, processledare på Ifous