fredag 4 september 2009

”Barnkonventionen måste in mer i vardagen”


För att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter måste vi fråga barn vad de vill vara med och bestämma, och hur. Annars blir klassrådet lätt en skendemokrati.

Det säger Nina Thelander som, lagom till 20-årsjubileet av Barnkonventionen, kommer med en avhandling där hon har intervjuat skolbarn i Sverige och Kenya.

Här kan du läsa Skolportens intervju med Nina Thelander.

/ Fredrika Fredmark

PS. Tycker du - precis som Nina - att barnrättsperspektivet måste mer in i vardagen? Missa då inte årets viktigaste konferens!

Inga kommentarer: