fredag 14 december 2012

Gissa forskaren?

Till varje nummer av Magasin 360 väljer vår fantastiska Lärarpanel ut två (ibland tre) läsvärda forskare som disputerat inom fältet skola och utbildning. Kriterierna för deras val är:

Praktiskt relevans: ämnet ska berika verksamheten och göra det möjligt att utveckla den utifrån nya perspektiv, insikter och kunskaper. När beprövad erfarenhet paras med eller kontrasteras mot aktuell forskning finns möjlighet för reell skolutveckling.

Läraryrkets professionalisering: Ämnet och avhandlingen ska styrka läraryrkets professionalisering - kunskapsbas, autonomi, yrkesspråk och yrkesetik.

Avhandlingens språk: Språket ska vara begripligt. Om avhandlingen dessutom finns som nedladdningsbar pdf och med svenskt abstrakt möjliggörs större spridning, vilket påverkar bedömningen.

Vilka de utvalda forskarna är tänker jag givetvis inte avslöja här, det vore ju alldeles för enkelt. Men jag kan ge en ledtråd för en av de utvalda genom två citat från urvalsdiskussionen:

"Jag fick genast idéer om hur koncepten kan användas i gymnasiearbetet och naturvetenskaplig specialisering (!). Ett gott tecken när man genast tänker på sin egen undervisning."

"Den är en riktig höjdare - konkret, tydlig, med direkta implikationer för lärares undervisning, även utanför So-ämnet, utifrån värdegrundsuppdraget i 1-2 i Lgr/Lpf."


Nyfiken? Leta fram den på http://www.skolporten.se/forskning/avhandlingar/
Eller så håller du dig tills nästa nummer av Magasin 360 kommer och läser en intervju med forskaren där.

När man gör ett urval är det alltid någon som är snubblande nära att bli utvald men som kanske inte blir det. Denna gång föll Ingmarie Danielsson-Malmros på målsnöret, som disputerat med avhandlingen "Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar"

Lärarpanelisten Johan Ceder skriver: "Som historielärare tycker jag den här är jättekul att läsa. Har även skrivit om den på Forskarbloggen" - ett tips till alla historielärare där ute!

/Hedda Lovén, Redaktionschef

Inga kommentarer: