tisdag 10 september 2013

Kärt barn har många namnEn av dagens mest aktuella pedagogiska diskussioner handlar om be­dömningens roll i lärandeprocesser. Det är det som vanligtvis kallas formativ bedömning som väcker intresse och diskuteras. Ibland kan man också höra lärande bedömning, bedömning för lärande eller pedagogisk bedömning som det också kallas.
Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att stärka elevens lärande på. Enkelt förklarat handlar det om att bedömningar görs fortlöpande under själva arbetsprocessen och man utgår ifrån tre moment. Eleverna måste förstå vilket målet är, var de befinner sig och hur de tar sig vidare för att nå målet. Man brukar också inkludera att ett formativt arbetssätt ger en naturlig möjlighet för eleven att lära sig lära och att skapa sin en läridentitet.
Detta är också högst aktuellt för läraren, tänker jag. Likaväl som ett formativt arbetsätt ger eleven kontinuerlig återkoppling ger den också läraren återkoppling på undervisningen och läraren lär sig förfina sin undervisning.

Kanske kommer någon av våra duktiga föreläsare på konferensen Bedömning FÖR och AV lärande att ta upp det här? I morgon är det nämligen dags för vår återkommande bedömningskonferens. I tre dagar vänder vi ut och in på bedömning och betygssättningsprocessen.
Följ gärna konferensen via Twitter och #bedömningskonf

Vill du vara med och bidra med tips och idéer till kommande bedömningskonferenser? Hör av dig till mig. Jag arbetar redan vidare med vårens konferenser och tar tacksamt emot både aktuella frågeställningar och duktiga föreläsare inom bedömning.

Läs gärna mer om hur forskaren Andreia Balan förändrade matematikundervisningen med hjälp av formativ bedömning.


Hälsar
Petra


Inga kommentarer: