onsdag 9 februari 2011

Magnus Blixt gästbloggar hos Skolporten


Att läsa en avhandling är en sak…

– att lyssna till forskarens presentation av den en annan. En avhandling kan ju ses som slutpunkten på minst fyra års forskarutbildning. Under dessa år har forskaren vridit och vänt på sin fråga/hypotes, vilken kontrasterats mot tidigare forskning och andra forskares tänk i olika seminarier. Så givet att forskarens fråga är relevant ger en läsning av en avhandling ofta nya perspektiv och fördjupad kunskap. Det finns förstås även sätt att läsa avhandlingar effektivt (senaste numret av Magasin 360 har ett uppslag med lite tips; framförallt handlar det om att INTE läsa sådant som i första hand är skrivet för andra forskare). Det är förstås stor skillnad på hur tillgängligt forskarna skriver – vissa har ett flödande språk, andra krånglar till det onödigt mycket. Några skriver på engelska, vilket uppmuntras av universitetet – andra skriver på svenska, vilket uppskattas av många lärare…

Samma sak är det att lyssna till forskarna när de själva presenterar sin forskning. Ofta kan det bli riktigt intressant – en avhandling kanske man inte knäcker på trekvart, men förhoppningsvis har författaren lyckats "Kill Your Darlings" och dragit ut det väsentligaste - anpassat till oss i målgruppen. En del forskare visar sig till och med vara riktiga estradörer, vilka lyckas locka till skratt – men också stundtals provocerar och utmanar. En liten kurs i hur man gör en snygg PowerPoint skulle dock sällan skada…

Hursomhelst: att få chansen att under en dag lyssna till sju olika forskare (alla utvalda som lärarfavoriter 2010), med olika ingångar men alla med tydligt skolfokus ger verkligen en hel del att reflektera över till den egna lärarpraktiken. En del utmanar det man trott sig veta, annat ger mer råg i lärarryggen. Mycket lär bli bra underlag för kommande diskussioner med andra lärare i och utanför arbetslaget. Att spridningen var stor mellan ämnen och utgångspunkter tillför mer än det komplicerar – ty läraruppdraget är ju så oerhört mångfacetterat!

/Magnus Blixt, lärare i Fruängens skola och medlem i Magasin360´s lärarpanel.

Inga kommentarer: