torsdag 2 februari 2012

Idrottslärare i samspråk

På konferensen Idrott & hälsa sker många samtal. Inte bara i pauserna utan deltagarna tar även aktivt del i föreläsningarna och övningarna. Frågorna är många och diskussionsviljan stor. Faktiskt brukar det inte alltid vara så på våra lärarkonferenser. Det är vanligare med försiktigare och tystare publik.

Inga kommentarer: