tisdag 20 mars 2012

Eva Hartell

"Lärare jobbar ju egentligen med formativ bedömning hela tiden. Ställer frågor, stämmer av, försäkrar sig om att eleven har förstått det som diskuteras. Men hur kommer det sig att det är svårt att inse ibland? Bara för att man inte sätter betyg betyder det ju inte att man inte bedömer."

Inga kommentarer: