fredag 14 september 2012

                                                                            Foto: Moa Duvarci Engman/Skolporten AB

Spännande talare och intresserad publik på Skolportens konferens om bedömning i Stockholm den 13-14 september 2012! 

Under konferensen presenterades bland annat aktuell forskning och praktikfall om formativ bedömning. Även Skolverket och Skolinspektionen deltog och talade om bedömning och den nya betygsskalan.


Inga kommentarer: