onsdag 20 februari 2013

Innovation i skolan - vad betyder det?

Har du innoverat något på sistone? Vad betyder ordet innovation för dig?

Jag är egentligen lätt allergisk mot ordet innovation. Det är nog ett av de mest missbrukade och missuppfattade ord som finns. Många använder det synonymt med “uppfinning” - och därmed någon teknisk fiffig liten pryl - andra mest för att det låter bra och slagkraftigt. Vad svenska yrkesarbetande lägger in i ordet undersökte IVA för ett par år sen. Och här finns Regeringens definition.

I förra veckan var jag på ett intressant seminarium i regi av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Rubriken var “Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer” och handlade om hur innovation i offentlig sektor kan stimuleras. Företaget Governo har på uppdrag av Vinnova genomfört en studie där de undersökt hur ett antal statliga och kommunala organisationer inom skola, vård och omsorg jobbar med innovation, och sökt efter gemensamma nämnare. Vad gör dem innovativa? (I en tidigare delstudie har de tittat på vad innovation i offentlig sektor kan vara, och ger exempel.)

En första övergripande slutsats är att det inte finns någon quick-fix - ingen universallösning. Det hade ju varit trevligt, men... Dock konstaterar Governo att likheterna mellan organisationerna är större än de trodde från början.


En viktig slutsats om vad som befrämjar innovation är att delaktiga medarbetare genomför väl förankrade strategier. Ingen organisation de tittat på har haft en ”innovationsstrategi”, eller ens använt ordet “innovation”. Men de har haft en förankrad strategi som bottnat i ett tydligt “varför gör vi det här” - det har funnits en tydlig riktning.

En annan viktig slutsats var att kreativa idéer skapas i möten med andra. Kreativitet föds inte i stuprör - det är viktigt att forma “krockar” mellan människor från andra verksamheter, med olika utgångspunkter och sätt att se på saker och ting. 


Under presentationerna och den efterföljande diskussionen kom frågan om ordet innovation kontra verksamhetsutveckling. Var går egentligen gränsen? När övergår utveckling i att bli innovation? Riskerar vi att urvattna begreppet innovation om vi använder det när vi egentligen menar vanligt förbättringsarbete?

Någon tyckte att det är meningslöst att fastna i diskussioner om begrepp, och det kan väl vara sant. Men samtidigt är det viktigt att vara klar över vad vi menar med ord och uttryck vi använder - särskilt när olika typer av verksamheter ska samverka med varandra. Det är inte säkert att det ord som en lärare eller rektor använder och som är självklart i deras vardag, betyder samma sak för en forskare eller en företagare - eller ens för någon på en annan skola i en annan del av landet.


Det finns nog ingen quick-fix här heller. Det är att mötas, prata med - och framför allt lyssna på - varandra som gäller.

/ Karin

Inga kommentarer: