måndag 4 februari 2013

Skolbibliotek – skolans nav!

Förra veckan anordnade vi på Skolporten konferensen ”Fortbildning för dig som arbetar som skolbibliotekarie”. Vi ville sätta skolbiblioteken och skolbibliotekarier, som de viktiga pedagogiska resurser de är, i centrum. Vi ville vara med och vända ut och in på skolbiblioteksvärlden och bidra med nya tankar, idéer och infallsvinklar. Det här tror jag att vi lyckades med.

Drygt 220 konferensdeltagare samlades i Göteborg, från Malmö i söder till Umeå i norr, via Åland i Finland. Många av deltagarna arbetade naturligtvis som skolbibliotekarier, men det fanns också specialpedagoger, speciallärare, fritidspedagoger, lärare för alla olika åldrar och olika ämnen, utvecklingsledare, rektorer, enhetschefer och någon journalist på besök. Alla samlade utifrån det gemensamma intresset och nyfikenheten på skolbiblioteksverksamheten.

Under två heldagar avhandlades och diskuterades skolbibliotek. Vad är ett skolbibliotek? Vilken roll ska det ha? Vad säger skollagen? Hur bör det vara organiserat? Hur ska ett skolbibliotek se ut i en digital värld? Vad säger Skolverket och Skolinspektionen? Hur ska skolbiblioteken se ut i framtiden? Vilka möjligheter finns det? Vilka hinder måste övervinnas? Hur sätter vi skolbiblioteket på rektors och skolledningens agenda? Och hur kan jag som arbetar som skolbibliotekarie komma till min rätt?

Föreläsningsensemblen bestod av personer från skilda områden med olika, men lika betydelsefulla erfarenheter att bidra med. Exempelvis kom Fredrik Hanell, forskare från Lunds universitet och berättade om sin forskning kring sociala medier och informationskompetens i lärmiljöer. Direkt efter honom steg Peter Rydén, gymnasiebibliotekarie från Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn upp på scenen och berättade stolt hur han arbetar med sociala medier i praktiken för att motivera och inspirera sina elever. Peter berättade dessutom att man absolut inte måste vara IT-expert för att använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Det finns hundratals andra experter att fråga - eleverna! Anne-Marie Körling, lärare och författare från Stockholm pratade med stor inlevelse om högläsningens och böckernas roll i undervisningen och hur det går att påverka barn och ungas läslust. Patrik Hadenius, språkvetare och chefredaktör för Språktidningen beskrev sig själv som språkliberal i teorin men språkpolis i praktiken. Han delgav oss att han allt som oftast får arbeta med att trycka undan språkpolisen i sig själv för att ha ett öppet sinnelag för vårt snabbt föränderliga språk och de nya sätten att uttrycka sig och kommunicera på. För att visa oss vad han menade gav han oss detta exempel: Kmr ALLA skriva så hääär i framtajden?!!?? LR Puss

Jag hoppas att deltagarna får möjlighet att uttrycka all den energi och det engagemang som skapades under de här två dagarna, nu när de är tillbaka på sina arbetsplatser. Och jag hoppas att rektor och skolledning tar tillvara på den entusiasm som finns hos alla som arbetar med och för skolbibliotek. Det verkar nämligen inte finnas några gränser för vad skolbiblioteken kan bidra med.

/Petra

Inga kommentarer: