måndag 27 augusti 2012

Ett magasin blir till...

Eller snarare, slutkoll av Magasin 360 nr 3. Ligger rätt annons på rätt plats? Vilken artikel ska ligga först? Och vilken rubrik valdes till slut för krönikan på Ifous sidor? Lotta Nylander, Trapets Media, och Therese Mabon, Hedda Lovén och Moa Duvarci diskuterar.

Inga kommentarer: