onsdag 13 juni 2012

Fruktsallad = fullärd?

När man går ut högstadiet har man samlat på sig en
hel fruktsallad med kunskap.
I ett klassrum på Söder i Stockholm, skolavslutning 13 juni.
Klass 3A´s lärare Catherine Couturier tackar klassen för det gångna året och säger att "nu har ni fått en massa ny kunskap i lågstadiet. Och kommer ni ihåg vad jag berättade om kunskapsäpplet? Jag har gjort varsin liten del av ett kunskapsäpple - den äppelbiten symboliserar det ni lärt er under de senaste tre åren. När ni börjar mellanstadiet så lär ni er ännu mer och då kommer ni få...". Catherine avbryts av en barnröst som högt frågar: "Kommer vi få en banan då, eller?"

/Sandra - som gärna slevar i sig såväl kunskap som fruktsallad en masse!


Inga kommentarer: