måndag 11 juni 2012

Het friskoledebatt i både Sverige och Storbritannien

Den ansvarige ministern för friskolor i Storbritannien, Lord Hill, under ett seminarium tillsammans med Lars Leijonborg.
I år är det 20 år sedan friskolereformen infördes i Sverige, ett näst intill unikt system. Och det var också Sverige som inspirerade Storbritannien när det konservativa Tory-partiet år 2010 införde friskolor. I dag finns det 24 friskolor i Storbritannien och i höst kommer ytterligare 80 att öppna.

Men såväl i Sverige som i Storbritannien har kritiska röster höjts mot systemet med friskolor. Att de svenska resultaten i skolan har sjunkit sedan friskolornas etablering, såväl i internationella studier som i nationella, har varit källa till flertalet artiklar i svenska. Och nyligen kom svenska Skolverket med en rapport som pekade ut det fria skolvalet som orsak till den ökade segregationen i skolan.

Läs hela artikeln "Het friskoledebatt i både Sverige och Storbritannien" här.

Inga kommentarer: